Výzkumná centra

MENU
 height

Astronomický ústav AV ČR

Zobrazit více
 height

Kosmické technologie a automatizované pozemní systémy

 height

Životní prostředí a přírodní hrozby

 height

BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 height

Biotechnologický ústav AV ČR

Zobrazit více
 height

Strukturní biologie a proteinové inženýrství

 height

Vývoj léčebných a diagnostických postupů

 height

BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR

 height

CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ

 height

ČVUT

Zobrazit více
 height

Centrum vozidel udržitelné mobility

 height

Fakulta biomedicínského inženýrství

 height

Fakulta biomedicínského inženýrství katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 height

ČVUT UCEEB

Zobrazit více
 height

 height

Architektura a životní prostředí

 height

Energetické systémy budov

 height

Kvalita vnitřního prostředí

 height

Materiály a konstrukce budov

 height

Monitoring a řízení inteligentních budov

 height

ELI BEAMLINES

Fyzikální ústav AV ČR

 height

Centrum HiLASE

Fyzikální ústav AV ČR

 height

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, a IFER – Monitoring and Mapping Solutions

 height

Národní ústav duševního zdraví

 height

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

 height

SVÚM

 height

Technopark Kralupy VŠCHT

Zobrazit více
 height

Anorganické materiály a kompozity

 height

Kovové konstrukční materiály

 height

ÚJV ŘEŽ

 height

Ústav anorganické chemie AV ČR

 height

Ústav jaderné fyziky AV ČR

 height

Ústav termomechaniky AV ČR

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně

 height

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

 height

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

 height

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví