MENU

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 data-srcset

Co nabízíme

Smart Cities (rozvoj urbanizovaných celků, městských služeb) – spolupracujeme s městy v následujících odborných oblastech:

 • urbanistický rozvoj území
 • kvalita architektonického a stavebního řešení
 • plánování energetických zdrojů
 • lokální řízení výroby, ukládání a spotřeby energie
 • elektromobilita integrovaná do městské energetiky
 • sledování a řízení kvality prostředí v budovách
 • systémy pro dálkový monitoring spotřeb a vybraných parametrů (internet věcí)
 • technologie pro seniory a uživatele se speciálními potřebami

Kvalitní veřejná výstavba (zaměření na individuální stavební projekty) – nabízíme komplexní podporu veřejným zadavatelům v celém procesu přípravy a realizace stavebních projektů:

 • připravujeme technické zadání pro výběrová řízení na projekt či zhotovitele stavby
 • aplikujeme metodu participativního navrhování budov a jejich rekonstrukcí
 • definujeme požadavky na budovu na základě zjištění uživatelských potřeb
 • navrhujeme vhodné materiály a inteligentní technologie
 • sestavujeme stavebně-energetický koncept s možností simulace pro projektanta
 • poskytujeme nezávislé konzultace v průběhu realizace stavby pomáháme nastavit provozní a organizační model budovy
 • provádíme monitoring, vyhodnocení a optimalizaci provozu

Další specializované služby:

 • revize existujících projektů z pohledů technických požadavků a standardů udržitelnosti
 • návrh opatření pro efektivní a úsporný provoz objektu
 • specifikace technologií pro pečovatelské domy a sociálně-zdravotní zařízení
 • konzultace pro optimální využití stávajících objektů
 • integrace řízení budovy do konceptu Smart City
 • inovace veřejné služby nebo organizačního modelu metodou human-centred design
 • zavádění konceptu zdravé budovy s využitím moderních technologií
 • demonstrace inovativních technologií na objektu
 • hodnocení udržitelnosti budov
 • vzdělávání zástupců veřejné sféry v oblasti udržitelné výstavby

Významné veřejně dostupné metodiky a další materiály

 • Metodika hodnocení udržitelných chytrých měst slouží městům a obcím, které mají zájem o rozvoj Smart City konceptu a jeho průběžné vyhodnocení, metodika je dostupná ZDE.
 • Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin byl vytvořen jako online verze dokumentu pro Českou agenturu pro standardizaci; katalog je určen veřejným zadavatelům; další informace jsou na webu ZDE.
 • Manuál pro komplexní přípravu projektů veřejných budov vznikl v režii České rady pro šetrné budovy s přispěním ČVUT UCEEB, představuje přehled hlavních oblastí pro úspěšnou přípravu projektu ze strany veřejných zadavatelů. Manuál je dostupný ZDE.
 • Národní nástroj pro certifikaci kvality budov SBToolCZ je založen na multikriteriálním pojetí, kdy do hodnocení vstupuje sada různých kritérií, které zohledňují principy udržitelné výstavby. Více informací naleznete ZDE.

Další služby a očekávání

Na straně podniků:
Inovující podniky zaměřené na vývoj a licencování produktů a návrh inovativních služeb, ať už s vlastním R&D nebo outsourcující. Podniky realizující ambiciózní projekty ve stavebnictví a energetice. Podniky zaměřené na udržitelný rozvoj a energetickou efektivitu.

Na straně obcí:
Obce se zájmem o dlouhodobou spolupráci (1 rok a více). Obce realizující výjimečné projekty: Inovativní, udržitelné, se zapojením obyvatel a dalších cílových skupin, projekty výjimečné svojí funkcí (polyfunkční objekty, komunitní centra, chytré úřady apod.). Obce postupující podle principů odpovědného zadávání veřejných zakázek, soutěž na kvalitu, využití inovativních institutů (inovační partnerství, předběžné tržní konzultace s účastí odborníků), cirkulárního zadávání apod. Obce se zájmem o principy Smart Cities.

Příklady spolupráce a reference od firem

SMART CITY

Chytrá energetika pro Prahu 2: provedli jsme zmapování stávajících budov městské části, definovali dosažitelné cíle chytré energetiky a navrhli konkrétní opatření k jejich naplnění.

Platforma pro monitoring prostředí ve školách Kladno: vytvořili jsme platformu internetu věcí pro dálkový monitoring vnitřního prostředí v 16 kladenských základních školách.

PV Forecast: pro provozovatele solárních systémů provozujeme službu předpovědi osvitu a potenciálu pro výrobu elektřiny. Jde o podstatný prvek pro inteligentní řízení energetiky z obnovitelných zdrojů.

Kvalitní veřejná výstavba

Základní a mateřská škola Postřekov: s využitím participativního plánování jsme vytvořili zadání výstavby nové školy, zajistili odborné hodnocení nabídek a připravili stavebně-energetický koncept.

Město Dobříš: vytvořili jsme stavebně-energetický koncept a zapojili obec do mezinárodní inovační iniciativy.

Národní tréninkové centrum pro Českou gymnastickou federaci: zmapovali jsme potřeby sportovců a vytvořili zadání pro výběr projektanta budoucího národního sportoviště.