Najděte partnera pro svoje inovace mezi výzkumnými centry Středočeského kraje

MENU

Proč vznikl tento nástroj

Středočeské inovační centrum podporuje již od svého vzniku výzkum, vývoj a inovace na území Středočeského kraje.

Vytvořili jsme proto tento katalog, v němž najdete přehledně a na jednom místě aktuální technologické vybavení, výzkumné a vývojové služby a klíčovou expertízu vybraných výzkumných center ve Středočeském kraji, které mají potenciál pro spolupráci s firmami či obcemi.

Díky programu SIC CONNECT vás zároveň dokážeme „na míru“ propojit s vhodnými partnery z výzkumné sféry, kteří vám pomohou vyřešit vaše výzvy a problémy.

 height

Technopark Kralupy VŠCHT

Anorganické materiály a kompozity

 height

BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR

 height

CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Architektura a životní prostředí

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Energetické systémy budov

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Kvalita vnitřního prostředí

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Materiály a konstrukce budov

 height

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Monitoring a řízení inteligentních budov

 height

Ústav termomechaniky AV ČR

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně

 height

Astronomický ústav AV ČR

Kosmické technologie a automatizované pozemní systémy

 height

Astronomický ústav AV ČR

Životní prostředí a přírodní hrozby

 height

BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 height

Biotechnologický ústav AV ČR

Strukturní biologie a proteinové inženýrství

 height

Biotechnologický ústav AV ČR

Vývoj léčebných a diagnostických postupů

 height

ČVUT

Centrum vozidel udržitelné mobility

 height

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství

 height

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 height

ELI BEAMLINES

Fyzikální ústav AV ČR

 height

HiLASE

Fyzikální ústav AV ČR

 height

Národní ústav duševního zdraví

 height

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

 height

SVÚM

 height

Technopark Kralupy VŠCHT

Kovové konstrukční materiály

 height

ÚJV ŘEŽ

 height

Ústav anorganické chemie AV ČR

 height

Ústav jaderné fyziky AV ČR

 height

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, a IFER – Monitoring and Mapping Solutions

 height

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

 height

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

 height

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví