MENU

Technopark Kralupy VŠCHT

Kovové konstrukční materiály

 data-srcset

Co nabízíme

Materiálové (korozní) zkušebnictví

 • tzv. urychlené korozní a klimatické zkoušky, které slouží k testování odolnosti kovových materiálů a jsou nezbytnou pomůckou při výběru optimálního materiálu v automobilovém, leteckém, strojírenském a těžebním průmyslu a stavebnictví (zkouška korozní odolnosti v solné mlze a cyklické zkoušky, které zahrnují střídající se fáze solné mlhy, fáze sušení a fáze ovlhčení a lépe tak simulují reálné prostředí)

Zkoušky umělého stárnutí plastů a dalších organických materiálů

 • materiály podléhající UV degradaci (změny barvy, křehnutí atd.) – využití zkoušek např. v plastikářském nebo obalovém průmyslu, oděvnictví, výrobě kůže; pro účely tohoto testování 2 komory (1. komora zahrnuje celé sluneční spektrum, 2. pouze UV záření)

Korozní monitoring

 • testování a identifikace korozivity prostředí, využití zejména ve výrobním prostředí – změny korozivity v čase a jaké faktory ji v souvislosti s výrobou ovlivňují (různá roční období, počet lidí v místnosti atd.); podle toho může firma upravit své výrobní procesy; tato služba je v rámci ČR unikátní

Ostatní služby (výzkum, vývoj, konzultace)

 • konzultace ohledně výběru optimálního materiálového nebo konstrukčního řešení, návrh protikorozních opatření, expertíza příčin korozního poškození a další služby výzkumu, vývoje a poradenství v oblasti koroze a protikorozní ochrany kovových konstrukcí a zařízení zákazníkům z odvětví průmyslu, veřejné správy i výzkumným a vývojovým pracovištím

Naše vybavení

 • Automatická korozní komora VLM ClimaCorr CC 1000 TL o objemu 1080 litrů pro provádění cyklických korozních zkoušek s teplotním rozsahem – 40 až 80 °C
 • Automatická korozní komora ControlArt Type 2 o objemu 2000 litrů pro cyklické zkoušky se sprchováním vzorků
 • Komora VLM CCT 400 FL I pro zkoušku v solné mlze a kondenzační zkoušku

Nové: Korozní komora pro zkoušku CASS

 • Komora Liebisch KB 300 pro zkoušku oxidem siřičitým a kondenzační zkoušku
 • Mikroskop atomárních sil (AFM) AIST-NT SmartSPM 1000 s Kelvinovou sondou (SKPFM)
 • Potenciostaty Biologic SP-200 pro elektrochemická měření včetně metody elektrochemické impedanční spektroskopie
 • Přenosný rentgenový fluorescenční spektrometr (XRF) Vanta umožňující stanovení přesného složení většiny kovových materiálů. Použití např. při kontrole typu korozivzdorné oceli, materiálové identifikaci kovových kulturních památek ad.

Nové (pro zkoušky umělého stárnutí plastů a dalších organických materiálů):

 • UV komora pro testování odolnosti materiálů proti UV záření
 • Komora se simulací slunečního záření

Příklady spolupráce a reference od firem

MERO ČR a.s.

Opatření pro prodloužení životnosti potrubních rozvodů ropy na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi

LINET spol. s r.o.

Testování a výběr vhodného lepidla s dobrou odolností vůči klimatickým podmínkám pro nemocniční lůžka

Galerie