MENU

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

 data-srcset

Co nabízíme

Geografické informační systémy a katastr nemovitostí

 • Garantovaný sběr geoprostorových informací a jejich hodnocení dle mezinárodních standardů
 • Převod výměnného formátu katastru nemovitostí (VFK) do standardních formátů
 • Digitalizace obsahu analogových mapových děl
 • Obnova katastrálního operátu – DKM, KMD
 • Zaměření skutečného provedení staveb
 • Výpočet kubatur volně skladovaných materiálů
 • Tvorba geometrických plánů a vytyčování hranic
 • Kompletní geodetické práce při výstavbě

Metrologie a inženýrská geodézie

 • Služby akreditované kalibrační laboratoře
 • Služby autorizovaného metrologického střediska pro ověřování stanovených měřidel
 • Speciální geodetická měření – sledování deformací staveb, monitoring při zátěžových zkouškách mostů a speciální měření velkých strojírenských celků, určování délkových parametrů jízdních pruhů komunikací pro kontrolu dodržování rychlostí motorizovanými dopravními prostředky, kontrola geometrie jednotlivých konstrukčních částí letadel.
 • Posudková a konzultační a činnost z oblasti inženýrské geodezie, metrologie a standardizace
 • Výroba měřických pomůcek a souprav

Geodézie a geodynamika

 • Testování (kalibrace) GNSS aparatur na referenčním etalonu polohy
 • Služby Gravimetrické laboratoře Pecný (kontinuální relativní a opakovaná absolutní tíhová měření)
 • Monitorování lokálních environmentálních parametrů

Odvětvové informační středisko a Zeměměřická knihovna

Software:

 • MicroGEOS Nautil – Software pro obnovu katastrálního operátu, digitalizovaných katastrálních map KM-D, zpracování map UKM
 • DIKAT® – Software produkt pro tvorbu GP, ZPMZ a neměřických náčrtů
 • INFORMACE KN® – prohlížení informací popisných informací z dat ISKN
 • SW produkty pro obnovu katastrálního operátu a sledování a hodnocení kvality dat v souladu s mezinárodními požadavky ve vztahu k souboru geodetických informací

Příklady spolupráce a reference od firem

AŽD s.r.o.
CCE Praha spol. s r.o.
SŽDC
GEPRO, s.r.o.
EuroGV, s.r.o.
eoline s.r.o.
ESI spol. s r. o.

Galerie