MENU

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Materiály a konstrukce budov

 data-srcset

Co nabízíme

Zabýváme se analýzou materiálů a řešíme návrhy konstrukcí za běžné teploty i za požáru. Předmětem výzkumu jsou především nízkoenergetické materiály z obnovitelných zdrojů na bázi dřeva a keramických recyklátů pro využití ve stavebních konstrukcích.

Vyvíjíme multifunkční a inovativní materiály (např. hydrofilní minerální vlny) a podporujeme jejich praktické využívání ve stavebnictví.

V rámci materiálového výzkumu a vývoje se zaměřujeme i na intervenční techniky na bázi nanotechnologií (mikroskopie, mikromechanika včetně využití nanoindentoru).

Naše vybavení

Mechanická laboratoř
Hydraulické zatěžovací válce:

 • v rozsahu 250 kN, 630 kN, 1 000 kN
 • hydraulické čelisti do tahu 250 kN

Snímače:

 • relativní deformace prvku tenzometricky a opticky
 • deformace prvků pomocí induktivních a potenciometrických snímačů
 • nedestruktivní a semidestruktivní měření materiálových vlastností: Sylvatest; Fakopp; Timber Grader; Rezistograf
 • ústředna pro online vyhodnocování parametrů zkoušky

Laboratoř elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
Elektronová mikroskopie:

 • rastrovací elektronový mikroskop se Schottkyho katodou FEG SEM Merlin
 • energiově-disperzní spektrometr (EDS)
 • vlnově-disperzní spektrometr (WDS)
 • difrakce zpětně rozptýlených elektronů (EBSD)
 • skenovací transmisní detektor (STEM)

Světelná mikroskopie:

 • mikroskop s transfokátorem a možností 3D zobrazení
 • polarizační mikroskop
 • Kompletní vybavení pro přípravu vzorků:
 • přesná dělící pila, lapovací stroj, automatická metalografická bruska, vakuová komora pro odplynění vzorků, elektrolytická leštička,
 • iontová leštička
 • přístroj na nanášení tenkých vrstev (uhlík, zlato)

Příklady spolupráce a reference od firem

Systém inteligentní interiérové příčky

Vývoj bezrámové zasklené příčky s instalovanými senzory se zaměřením na detekci počtu osob v místnosti a kvalitu vnitřního prostředí.

Redistribuce vlhkosti v konstrukcích

Modelování a experimentální měření tepelně-vlhkostních parametrů v konstrukcích z materiálů z obnovitelných surovin.

Statické posouzení hokejové haly

Návrh a instalace systému pro monitorování stability střešní konstrukce stadionu hokejového klubu Rytíři Kladno.