MENU

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství

 data-srcset

Co nabízíme

  • Spolupracujeme s významnými zástupci klinických pracovišť a participujeme na výzkumných projektech a centrech.
  • Orientujeme se zejména na projekty spojující oblast techniky, medicíny, zdravotních a sociálních služeb a bezpečnostních a záchranných složek.
  • Jsme špičkové pracoviště v oboru neonatální vysokofrekvenční plicní ventilace, výzkumu telemedicínských systémů k monitoraci a podpoře léčby diabetiků a vývoje nových postupů v medicíně katastrof a ochraně obyvatelstva.
  • V současnosti např. vyvíjíme rychlé tenkovrstvé scintilátory pro 2D-zobrazování s vysokým rozlišením, zkoumáme nové kvantové detekční technologie pro sensing ve vnitrobuněčném prostředí či vyvíjíme přístroj pro univerzální roboticky asistovanou rehabilitaci končetin s účinným zahrnutím biofeedbacku.

Naše vybavení

  • cca 50 unikátních laboratoří a pracovišť, např. laboratoře JIP, biochemie, XUV, optiky, anatomických modelů, laboratoř robotické fyzioterapie, umělé plicní ventilace
  • unikátní přístrojové vybavení, např. celotělový umělý pacient, špičkové vybavení pro optiky a optometristy, high-tech simulátor kojence, plně vybavená sanitka, plastinovaná těla, kamerový systém pro orientaci nevidomých, řízená robotická ruka

Příklady spolupráce a reference od firem

ING MEDICAL s.r.o.

Realizace projektu MPO TRIO „Optimalizace nových metod přípravy vysoce sofistikovaných krytů ran a jejich ověření pro použití především ve zdravotnictví“

INESAN, s. r. o.

Realizaci projektu TA ČR ZETA s názvem „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“

Grade Medical s.r.o.

Realizace projektu MPO TRIO „Vývoj nanovlákenných scaffoldů zajišťujících aplikaci celulárních produktů, včetně fyzikální stimulace účinku, s účelem určení pro léčbu chronických ran“

EMBITRON s.r.o.

Realizace projektu s názvem „Transportabilní personalizovaný lékařský přístroj pro vakuově-kompresní terapii“