MENU

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Monitoring a řízení inteligentních budov

 data-srcset

Co nabízíme

 • Zabýváme se návrhem senzorových sítí, vývojem speciálních senzorů a celých senzorových systémů včetně zpracování signálů a dat. Navrhujeme elektronické přístroje a ovládací prvky.
 • Naše pracoviště disponuje vybavením pro návrh, realizaci a ladění elektronických a senzorových systémů a Rapid prototyping 3D tiskovým centrem pro tisk funkčních vzorků, obalů elektroniky a elektromechanických součástí.
 • Zaměřujeme se na monitorování/diagnostiku budov ve vazbě na zdroje energie a technické systémy budovy.
 • Zabýváme se sledováním a modelováním dlouhodobého chování uživatelů v budovách a jeho vlivy na řízení systémů větrání, vytápění a chlazení ve vazbě na matematický model budovy (tvorba a identifikace modelu).
 • Vyvíjíme databázové systémy pro uchovávání a prezentaci dat z budov a průmyslových procesů.
 • Snažíme se o optimalizaci energetické spotřeby budov pomocí maximálního uplatnění obnovitelných zdrojů a optimálního chování budovy vzhledem k distribuční soustavě.
 • Implementujeme systémy pro adaptaci spotřeby energií dle stavu a ceny energie z vnější energetické sítě či dostupných obnovitelných zdrojů.
 • Zabýváme se konstrukcí hybridních solárních systémů.
 • Navrhujeme systémy prediktivního řízení s využitím inteligentní akumulace energie a jejího opětovného využití.
 • Dlouhodobě se zabýváme nedestruktivní diagnostikou stavebních i jiných materiálů.

Naše vybavení

Laboratoř fotovoltaických systémů a energetiky

 • simulátor FV pole s maximálním výkonem 20 kW (1000 V / 20 A) schopný staticky i dynamicky simulovat elektrický výkon FV modulů dle nastavených provozních podmínek (intenzita záření, teplota, stínění)
 • přesný analyzátor výkonu ZIMMER LMG 670 pro měření a záznam elektrických veličin
 • sestava tří programovatelných zátěží ZSAC pro zatěžování proudem AC i DC o výkonu až 5,2 kW
 • experimentální FV pole o výkonu 2,5 kWp a sestava pro ověřování chování hybridních systémů v reálných podmínkách

Laboratoř vláknové optiky

 • spektrální analyzátory – měřené spektrum od 200 do 1750 nm, přesnost měření od ±20 pm, dynamický rozsah až 60 dB
 • interogátor – měřené spektrum od 1270 do 1650 nm, přesnost měření ±1 pm, maximální počet vlnových kanálů 1000, práh detekce -40 dBm
 • laserový zdroj – C+L pásmo, šířka spektrální čáry <100 kHz, krok ladění: 1 pm, výstupní výkon 15 dBm
 • svářecí souprava – Fitel S178A včetně lámačky optických vláken, rychlé provedení svaru sedm sekund, umožňuje přímo navařované konektory

Laboratoř elektronických systémů

 • elektronická zařízení
 • napájecí zdroje, osciloskopy, spektrální analyzátor, měřící systémy, pájecí pracoviště
 • diagnostické systémy
 • termokamera, endoskopická kamera, přesné akcelerometry, laserové měřiče, magnetometry a detektory kovů
 • 3D tiskové centrum FORTUS 400mc

Příklady spolupráce a reference od firem

Zatěžovací zkouška lamel podzemních stěn pro budoucí dálniční tunel u Českých Budějovic

Měření relativního přetvoření a stanovení normálového napětí ve třech zkušebních lamelách různých délek pomocí odporových tenzometrů a optovláknových snímačů Fibre Bragg Gratings.

Moderní teplovodní vytápění pro komerční budovy Hydronics 4.0

Vývoj nové generace řízení distribuce a dodávky tepla do budov s potenciálem významné úspory instalačního materiálu, času, práce a provozních nákladů.

Měření kvality prostředí v Kladně

Monitorování celé řady ukazatelů kvality ovzduší i dalších hodnot pomocí vnějších sensorů namontovaných na vybraných křižovatkách ve městě.

Kontakt