MENU

Biotechnologický ústav AV ČR

Vývoj léčebných a diagnostických postupů

 data-srcset

Co nabízíme

Laboratoř molekulární terapie (Ing. Lukáš Werner, Ph.D.)

 • vývoj nových, selektivně působících, mitochondriálně cílených protirakovinných látek
 • vývoj a klinické testování onkologického léku MitoTam (prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.) ve spolupráci se Servisní technologickou laboratoří

Laboratoř reprodukční biologie (RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.)

 • studium procesů, molekulárních faktorů a mechanizmů při oplodnění savců, objasnění funkce proteinů reprodukčního traktu, příprava monoklonálních protilátek k testování kvality spermií
 • vývoj diagnostických souprav k testování kvality spermií, technologie na selekci neporušených spermií pro použití v asistované reprodukci

Laboratoř molekulární patogenetiky (RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.)

 • molekulární mechanismy diabetické embryopatie a s ní spojené vrozené malformace, nové postupy pro prevenci a diagnózu zdravotních komplikací způsobených diabetickým těhotenstvím, analýzy molekulárních mechanismů působení diabetu na dospělé srdce a ledviny, diabetická kardiomyopatie a nefropatie, identifikace genů a signálních drah, které jsou nezbytné pro vývoj specifických buněčných typů vnitřního ucha

Laboratoř genové exprese (prof. Mikael Kubista, Ph.D.)

 • genové expresní profilování a analýza jednotlivých buněk pomocí RT-qPCR a RNA-Seq, vývoj metod a aplikací pro analýzy nukleových kyselin a standardizačních protokolů pro efektivní pracovní postupy; výzkumné projekty směřují do oblasti vývojové biologie a neurobiologie, aplikované projekty cílí na výzkum a diagnostiku rakoviny

Naše vybavení

Gene Core – Kvantitativní a digitální PCR

 • Experimentální design, návrh a validace primerů, příprava vzorků a kontrola kvality, vyhodnocení dat
 • PCR techniky – real-time PCR, vysokokapacitní PCR a digitální PCR
 • Single cell analýza – automatizovaný sběr buněk, kultivace, profilování genové exprese
 • NGS RNA-Seq – experimentální design, příprava knihoven a kontrola kvality, základní analýza dat
 • Two-Tailed RT-qPCR analýza – specifická kvantifikace miRNA pomocí jedinečné ultra sensitivní techniky

Další služby a očekávání

Smluvní výzkum.
Krátkodobé i dlouhodobé projekty s biotechologickými a farmaceutickými společnostmi.
Komerční spolupráce.

Příklady spolupráce a reference od firem

KKCG a Smart Brain

Vývoj a klinické testy látky MitoTam, která vznikla v laboratořích BIOCEV.

TATAA Biocenter AB

Vývoj nových metod a aplikací pomocí PCR/qPCR.

Galerie