MENU

Technopark Kralupy VŠCHT

Anorganické materiály a kompozity

 data-srcset

Co nabízíme

Aplikovaný výzkum v následujících oblastech:
silikátové materiály, stavební materiály, nátěry, barvy, tvarové a netvarové žáruvzdorné materiály, keramika, betony, kompozitní materiály, odpadní prachy.

Zaměřujeme se na materiálový výzkum a inženýrství, v rámci něhož nabízíme různé druhy zkoušek (měření základních vlastností, např. mechanických, termomechanických, strukturních, chemické složení, fázové složení a další).

Služby lze využít v mnoha odvětvích: zejména ve stavebnictví (beton, cement, vápno), keramickém a sklářském průmyslu, barvářském průmyslu, ohnivzdorných a žáruvzdorných aplikacích, slévárenství či dokonce v oblasti restaurování uměleckých děl.

Konzultace a odborné posouzení.

Naše vybavení

  • Míchačka, formy, viskozimetr
  • Zařízení pro stanovení: pevnosti v ohybu a tlaku, E-modulu v tlaku a ohybu, únosnosti v žáru, koroze taveninami, pevnosti za vysokých teplot, odtrhové síly, prodyšnosti, elektronový mikroskop, stereomikroskop, metalografický mikroskop, perlový mlýn, dispergátor aj.

Podrobnosti k přístrojovému vybavení:
https://www.technopark-kralupy.cz/silikaty

Služby pro veřejnou správu

Činnosti v oblasti restaurování uměleckých děl (především soch), např. měření vlastností materiálů a odborné posouzení zavlhčení či plísní.

Příklady spolupráce a reference od firem

SAND TEAM, SPOL. S R.O.
Vývoj geopolymerního anorganického pojiva pro formovací směsi používané ve slévárenství.

GRENA, A. S.
Materiálové zkoušky pro výrobce izolačních materiálů z vermikulitu.

ČLUZ, A. S.
Využití tepelně odolných materiálů pro pokročilé aplikace v dopravních prostředcích.

MODELÁRNA LIAZ SPOL. S R.O.
Inovace materiálových nároků výrobků s vysokou tepelnou odolností pro společnost.

Kontakt

Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D.

Vedoucí Stavební materiály a kompozity na bázi silikátů

Žižkova 7, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Galerie