MENU

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Kvalita vnitřního prostředí

 data-srcset

Co nabízíme

Zabýváme se problematikou zajištění kvalitního (zdravého, bezpečného a komfortního) vnitřního prostředí uživatelům energeticky efektivních budov.

Náš pohled je multidisciplinární, zahrnuje tři hlavní oblasti:

 • vývoj a postupy navrhování pokročilých technických zařízení pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí
 • vývoj a výzkum zdravotnických asistenčních systémů pro monitoring biologických veličin a technických parametrů v inteligentních budovách
 • vývoj inteligentních kompozitních nanosystémů a materiálů pro medicínské a technické aplikace (detekce škodlivin, monitoring stavu vnitřního prostředí apod.)

Naše vybavení

Laboratoř vnitřního prostředí – klimatická dvojkabina

 • tepelný manekýn – model lidského těla simulující jeho odezvu na obklopující tepelné prostředí
 • laserová anemometrie – systém pro analýzu proudění vzduchu v místnosti na základě snímání pohybu částic nesených vzduchem.
 • analyzátory kvality vzduchu – sestava přístrojů pro měření koncentrace běžných plynných škodlivin, prachu a odběru vzorků

Laboratoř pokročilých biomateriálů

 • Termoemisní rastrovací elektronový mikroskop VEGA 3 SBU
 • Lyofilizátor BenchTop Pro XL 8L od firmy SP Scientific
 • MultiSpin STS 1402
 • Forcespinner Cyclone™ L-1000M/D od firmy Fiberio
 • Laserová difrakce MASTERSIZER 3000 od firmy Malvern s Hydro MV nízkoobjemovou dispergační automatizovanou jednotkou

Laboratoř personalizované telemedicíny

 • laboratoř typu Living lab – moderně vybavená garsoniéra
 • inteligentní systém řízení a ovládání domu Foxtrot
 • systém pro mobilní monitoring fyziologických parametrů člověka
 • elektricky polohovatelné lůžko pro domácí péči
 • vybavení pro vývoj HW i SW
 • nástroje pro testování a hodnocení přínosu asistivních technologií

Příklady spolupráce a reference od firem

Vývoj energeticky úsporných větracích jednotek

Modelování proudění vzduchu, měření výkonu a hlučnosti s cílem vyvinout větrací jednotky s vyšší účinností získávání tepla prostřednictvím nového přístupu k odmrazování výměníku.

Analýza detailů nového pláště vzduchotechnické jednotky

Výpočetní a experimentální posouzení nového řešení pláště vzduchotechnické jednotky z hlediska tepelné izolace.

Omezení přehřívání nemocničního pavilonu v Hradci Králové

Podklad pro informované rozhodnutí vedení nemocnice o dalším postupu založený na analýze současného stavu a vyhodnocení několika variant technických opatření.