MENU

ČVUT

Centrum vozidel udržitelné mobility

 data-srcset

Co nabízíme

Optimalizační postupy při výzkumu a vývoji pístových spalovacích motorů v oblasti termodynamiky, aerodynamiky, přeplňování, emisí, motor managementu, dynamiky motorů a pevnostní analýzy.

Návrh konstrukce a optimalizace převodovek vozidel (mechanické, hydraulické, elektrické hnací ústrojí), návrh pérování vozidel včetně aktivních mechatronických prvků a jejich řízení, řešení problematiky aerodynamiky vozidel a pasivní bezpečnosti.

Naše vybavení

4 motorové zkušebny do výkonu 400 kW s přívodem až pěti typů standardních kapalných paliv, CNG a směšovací stanice

Komplexní zkoumání hnacího ústrojí vozidla od spotřeby paliva přes emise po výkon, zkoušky elektromotorů s využitím simulátoru baterií do výkonu 100 kW, experimentální jednoválcový motor k výzkumu nekonvenčních způsobů spalování ad.

Emisní pracoviště s válcovou brzdou o celkovém výkonu 300 kW

Testování vozidel (i motocyklů) s náhonem na obě nápravy v souvislosti s moderními asistenčními systémy, simulace především podélné dynamiky jízdy, měření a analýza spalin ad.

3 zkušebny (laboratoře) převodovek, jedna se soustrojím tří dynamometrů a robotem ovládajícím spojku a řazení rychlostí

Analýzy a hodnocení správného chování jednotlivých soukolí, které měří akcelerometry, snímače teploty a další přístroje. Měření vibrací a hlučnosti, životnostní zkoušky, zkoušky planetových převodů používaných v hybridních vozidlech ad.

Zkušební vstřikovací stolice

Přesné měření průtoku paliva v hlavní i vratné větvi, řízení tlaku v sestavě common-rail, ověření správnosti funkce u prototypových vstřikovačů.

Simulace v laboratořích ověřují přesnost matematicko-numetrických modelů, které testování přecházejí.

Služby pro veřejnou správu

CVUM spojuje pracovníky a postgraduální studenty Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze s dalšími výzkumnými a vývojovými pracovišti a průmyslovými partnery. Řeší společné projekty (mezinárodní / evropské i národní) s přesahem do příbuzných oborů (letecký průmysl, energetika, chemie). Do výukové činnosti CVUM jsou zapojeni studenti bakalářských a magisterských programů technických škol (nejen ČVUT).

Další služby a očekávání

CVUM hledá další spolupracující organizace (laboratoře a týmy) do projektů, které řeší, aby získal další odbornosti. V současnosti je problém najít kvalifikované odborníky, bohužel klesá zájem o studium spalovacích motorů. Malé a střední podniky často neufinancují testování motorů, které stojí statisíce a nemají zájem řešit společné administrativně a časově náročné dotované projekty. Desítky velkých firem (viz výše) s centrem již spolupracují.

Příklady spolupráce a reference od firem

Škoda Auto

Spolupráce na evropských a národních projektech (např. MPO, MŠMT, TAČR), smluvní výzkum, sdílení externistů.

Gamma Technologies

Licence programu GT-SUITE, dar ve výši 1 mil. USD výzkumné, vývojové činnosti a výuky FS/CVUM.

VW, Daimler, Renault, Ford, John Deere, Ricardo ad.

Spolupráce na evropských projektech (např. Horizon 2020) i ryze komerčních.

EATON European Innovation Centre

Dlouhodobá spolupráce od r. 2013 týkající se motorových brzd, rozvodů, mechanického přeplňování ad.

AVL List Graz, IFPEN Paris, FEV Aachen, TÜV-Süd Czech, mbTech Bohemia, Porsche Engineering Services Praha ad.

Další příklady spolupracujících zahraničních i domácích firem