MENU

Astronomický ústav AV ČR

Kosmické technologie a automatizované pozemní systémy

 data-srcset

Co nabízíme

Vyvíjíme design vědeckých přístrojů na paluby kosmických sond, jako jsou sonda Solar Orbiter (zkoumání Slunce zblízka), PLATO (výzkum exoplanet) nebo JUICE (mířící k ledovým měsícům planety Jupiter). Vedle toho se naši odborníci zabývají i podpůrnými pozemními pozorováními a teoretickými studiemi/počítačovým modelováním (High Performance Computing – HPC) zkoumaných objektů.

Průmyslovým hi-tech podnikům v oblasti kosmických technologií nabízíme:

  • expertizu v oblasti definice designu kosmických přístrojů
  • účast v mezinárodních konsorciích zabývajících se realizací HW i SW pro kosmické mise (účast na mezinárodních zakázkách, příležitost pro rozvoj firmy)
  • mezinárodní kontakty, především do Evropské kosmické agentury (ESA)

Máme bohaté zkušenosti s vývojem automatizovaných systémů pro (astronomická) pozorování. Jde o řízení velkých dalekohledů, včetně dálkového řízení globálního dosahu přes internetové rozhraní, robotické dalekohledy s extrémně rychlým najetím na pozorovaný objekt, nebo automatické observatoře pro celonoční sledování oblohy. Pro samotnou realizaci HW a SW využíváme specializované firmy, kterým poskytneme základní design automatizovaných observatoří navrhovaný našimi odborníky.

Firmám, jejichž obor podnikání může zahrnovat vývoj automatizovaných systémů, nabízíme:

  • expertizu v oblasti designu automatizovaných observatoří a robotických dalekohledů
  • zahraniční kontakty – především do Evropské jižní observatoře (ESO), jíž je ČR členem

Naše vybavení

Perkův dalekohled

Optický dalekohled s průměrem zrcadla 2 m, největší ve střední Evropě; slouží k výzkumu zejména horkých hvězd a extrasolárních planet; kromě uživatelů ústavu slouží i spolupracujícím univerzitám

Digitální automatické observatoře pro výzkum meteorů

Jejich systém tvoří bezobslužnou síť pokrývající prakticky celou střední Evropu (European Fireball Network); slouží výzkumníkům zapojeným do tohoto projektu v oblasti výzkumu meziplanetární hmoty

Služby pro veřejnou správu

Průzkum Země z vesmíru, zejména dálkový geologický průzkum, identifikace ložisek surovin (např. ropy, zemního plynu, podzemní vody) či různých geologických fenoménů (např. výzkum mořských proudů), které mají vliv na klima a tvorbu počasí a mohou tak být zajímavé pro veřejnou správu z hlediska přípravy na případné klimatické změny.

Další služby a očekávání

Uvítáme smluvní výzkum, kdy Astronomický ústav je hlavní kontraktor např. s ESA, firma je subkontraktor Astronomického ústavu.
Potenciální zájem o spin-off.
Jsme otevřeni různým formám spolupráce.

Příklady spolupráce a reference od firem

ProjektSoft HK a.s.

Společnost začínala projekty automatizovaného řízení dalekohledů v ČR a nyní svoje zakázky realizuje pro ESO přímo v Chile.