MENU

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Architektura a životní prostředí

 data-srcset

Co nabízíme

 • Zabýváme se obvodovými plášti budov, stavební fyzikou a pokročilými materiálovými řešeními.
 • Vyvíjíme konstrukce na bázi obnovitelných a recyklovaných materiálů s přihlédnutím k jejich požární bezpečnosti a akustické kvalitě.
 • Specializujeme se na konstrukční systémy a prvky z vysokohodnotných kompozitů, obvodové pláště s integrovanými energetickými funkcemi a systémy inteligentního řízení.
 • Náš výzkumný program zahrnuje i prefabrikaci prvků energetických sanací budov a novou generaci lehké prefabrikace obvodových konstrukcí pro energeticky efektivní budovy.
 • Vytváříme databáze vlastností konstrukčních prvků a skladeb pro komplexní posuzování funkčních vlastností budov v celém jejich životním cyklu.
 • Kvantitativně hodnotíme mikroklimatické podmínky v urbanizovaném prostředí, jako je monitorování toků vody a energie nad různými druhy povrchů, jejich retenční schopnosti apod.

Naše vybavení

Laboratoř stavební tepelné techniky

 • velká klimatická dvojkomora (vzorky s rozměrem 3,0 x 3,0 x 0,6 m, teplotní rozsah -20 °C až +80 °C)
 • malá klimatická dvojkomora (vzorky s rozměrem až 1,0 × 1,0 × 0,6 m, teplotní rozsah -45 °C až +180 °C)
 • zařízení pro měření tepelné vodivosti stavebních materiálů HFM (Heat Flow Meter), Isomet
 • zařízení pro měření prostupu vodních par sada skříňových vakuových eksikátorů
 • přesné váhy Mettler Toledo a A&D
 • snímače pro měření teplot, relativních vlhkostí, tepelného toku a rychlosti větru
 • klimatická fasáda s kontrolovaným vnitřním prostředím a monitorovanými poli vystavenými přirozeným povětrnostním vlivům

Akustická laboratoř

 • vícekanálový měřicí systém Nor850
 • zvukové analyzátory Nor140
 • akustický kalibrátor Nor1251
 • všesměrový reproduktor Nor276 s výkonovým zesilovačem Nor280
 • zdroj kročejového zvuku Nor277
 • dynamický budič (systém Gösele), kalibrátor vibrací Vc20
 • software pro prostorovou akustiku ODEON v. 13

Laboratoř udržitelné výstavby

 • software pro modelování životního cyklu (SimaPro)
 • přístupy do databází environmentálních dopadů materiálů a výrobků (Ecoinvent)
 • vlastní nástroje pro hodnocení environmentálních dopadů konstrukcí a budov (SB ToolCZ aj.)

Laboratoř hydrometeorologie & hydropedologie

 • Decagon WP4C (retenční schopnost pórovitých materiálů v oblasti nízkých vlhkostí)
 • podtlakový aparát (retenční čára v blízkosti nasycení)
 • reflektometr TDR100 (půdní vlhkost)
 • meteostanice (2 pozemní, 1 na střeše budovy ČVUT UCEEB a 1 mobilní)
 • zkušební plochy (2 oplocené plochy v areálu a střešní plochy)

Požární laboratoř FireLAB

 • požární komora (2,4 × 3,6 m / výška 2,4 m; zkušební plocha stěn / stropu: 23,0 / 8,6 m²)
 • odsávací zvon a potrubí
 • zápalný zdroj (regulovatelný plynový hořák o tepelném výkonu 1 až 300 kW)
 • termočlánky, radiometry, rychlostní sondy, analyzátory O₂, CO a CO₂
 • přístroje pro měření optické hustoty kouře a infračervenou spektrální analýzu zplodin hoření (tzv. FTIR)

Příklady spolupráce a reference od firem

MORE-CONNECT

Vývoj a testování systému multifunkčních panelů pro rekonstrukce fasád a střech starších bytových domů.

Střešní okna SONG

Vývoj a ověření nové generace střešních oken vhodných pro pasivní a nízkoenergetické domy.

Analýza tepelně – vlhkostních poměrů v centrální věži Národního muzea

Měření a analýza podmínek za různých režimů větrání během běžného provozu a rautů.