MENU

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany

 data-srcset

Co nabízíme

 • detekce a identifikace toxických chemických látek (včetně bojových)
 • detekce a identifikace biologických agens
 • radonový index pozemku
 • měření radioaktivity na pracovištích
 • metrologie radonu
 • radiologický rozbor pitných vod
 • Gamaspektrometrie
 • osobní a stopová dozimetrie
 • testování a hodnocení ochranných prostředků
 • testování a hodnocení materiálů pro výrobu ochranných prostředků
 • testování účinnosti dekontaminantů a dekontaminačních systémů a postupů
 • zpracování tlakových lahví s (ne)známým obsahem
 • stanovování obsahu podezřelých zásilek
 • monitorování a odběr vzorků nebezpečných chemických a biologických látek v terénu
 • poradenství v oblasti chemie, biologie, radioaktivity a ochrany člověka za mimořádných situací
 • měření mikroklimatických podmínek v terénu dle požadavků zákazníka
 • pořádání odborných kurzů i jiných vzdělávacích akcí, vč. lektorské činnosti z oblasti CBRN

Naše vybavení

 • toxikologická komora – pro nakládání s vysoce toxickými látkami
 • klimatická komora – možnost simulace mikroklimatických podmínek
 • komplex biologických laboratoří stupně BSL 3 a 4
 • radon-aerosolová komora
 • modulární laboratoře pro velkoobjemové zkušebnictví v oblasti CBRN látek

Služby pro veřejnou správu

voda, sucho, přírodní zdroje a bezpečnost

Další služby a očekávání

Preferujeme dlouhodobou spolupráci v oblasti CBRN látek.

Příklady spolupráce a reference od firem

Oritest spol. s r.o.

Výsledkem projektu bylo získání technologie, která kromě aplikace na inhibitory cholinesteráz je použitelná i pro rozvoj osobních detektorů jiných toxických látek významných z hlediska vojenství, bezpečnosti nebo hygieny práce.

VDekonta a.s.

Projekt je zaměřen na dekontaminace dopravní infrastruktury po zamoření vybranými bojovými chemickými látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, ke kterému může dojít následkem různých úmyslných činů, v důsledku havárie či přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými nemocemi. Výsledkem jsou nová dekontaminační zařízení.

Vojenský zdravotní ústav

Shromáždění identifikačních a typizačních dat vybraných vysoce rizikových či rizikových biologických agens pro databáze.

Technická univerzita Liberec

Cílem bylo vyvinutí nového nanomateriálu, výsledkem byl patent a užitný vzor.