MENU

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 data-srcset

Co nabízíme

Zdravotnictví:

 • biotelemetrický systém pro IZS – komplexní sledování fyzikální a biochemických hodnot u organizmu při zátěži a ohrožení, vliv environmentálních parametrů, možnosti prevence a ochrany
 • nové fyzikální metody ve fyzioterapii (přístrojová rehabilitace, laseroterapie, vysokoindukční magnetoterapie)
 • problém možného importu vysoce nebezpečné nákazy a její identifikace

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva:

 • vývoj technologií pro polní a laboratorní analýzu bojových chemických látek a dalších z bezpečnostního hlediska významných toxických sloučenin s důrazem na jejich testování v podmínkách blízkých reálným
 • výzkum a vývoj dekontaminačních prostředků a stanovení postupů při dekontaminaci v improvizovaných podmínkách
 • zpracováni principů zdravotnické kritické infrastruktury a jejich aplikace do příslušných havarijních plánů a metodických postupů a ochrana měkkých cílů
 • Blackout – identifikace krizových míst a jejich ochrana a možnosti řešení
 • detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty

Naše vybavení

 • Laboratoř fyzikální terapie
 • Laboratoř robotické rehabilitace
 • Biochemická a hematologické laboratoř včetně Bioboxu
 • Laboratoř urgentní medicíny
 • Laboratoř ošetřovatelství
 • 3D model krajiny pro modelování krizových situací a možností zásahu složek IZS
 • Počítačová učebna pro práci s informačními systémy bezpečnostního a krizového managementu

Služby pro veřejnou správu

Služby pro zdravotnické organizace (oblast vědecko-výzkumná a léčebně preventivní) a v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a bezpečnosti (spolupráce např. s Hasičským záchranným sborem ČR, vybranými útvary Armády České republiky nebo Policií České republiky).

Příklady spolupráce a reference od firem

ORITEST spol. s r.o.

ORIMPEX s.r.o.

T-SOFT a.s.

THERAP TILIA spol. s r.o.

AeskuLab a.s.