MENU

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

 data-srcset

Co nabízíme

CENTRUM PIGMOD (PIG MODELS OF DISEASES)


Pro výzkumná a vývojová oddělení firem s potřebou experimentů na velkém zvířecím modelu, pracoviště se zájmem o mikroskopickou analýzu živých buněk a analýzu proteinového složení biologických vzorků nabízíme:

  • testování nových léčebných postupů, od nových chirurgických přístupů až po nové metody buněčné a genové terapie, na velkém zvířecím modelu
  • studie toxicity včetně toxikokinetických studií slibných chemických látek na miniprasatech
  • návrh a provedení mikroskopických experimentů na živých buňkách, včetně analýzy obrazu
  • návrh, provedení a vyhodnocení komplexních proteomických analýz

LABORATOŘ GENETIKY RYB

Pro chovatele ryb v Rybářském sdružení České republiky a žadatele o dotační tituly v rámci plemenářského zákona č. 32/2011 Sb. o šlechtění hospodářských zvířat a programu genových zdrojů nabízíme:

  • ověřování původu u ryb
  • ve spolupráci s FROV JU Vodňany provádíme genetické analýzy pro chovatele ryb v rámci programu udržování genových zdrojů ryb (kapři, líni, pstruzi, síhové aj.)

Naše vybavení

Laboratoř buněčné regenerace a plasticity

Plně vybavené operační sály pro chirurgické experimenty na modelu miniprasat, včetně prostoru pro ustájení zvířat a pooperační péči (vybavení pro laparoskopii, endoskopii, oční chirurgii, vybavení pro neurochirurgické operace míchy miniaturního prasete).

Laboratoř integrity DNA

Konfokální mikroskop Leica TC SP5 s kontrolou prostředí, třemi fotonásobiči a dvěma HyD detektory. HyD detektory díky své vysoké citlivosti omezují poškození živých buněk laserem a umožňují tak dlouhodobé mikroskopické experimenty na živých buňkách.

Laboratoř aplikovaných proteomových analýz

Vybavení pro analýzu proteinového složení biologických vzorků pomocí metod založených na hmotnostní spektrometrii a pomocí protilátkových metod.

Příklady spolupráce a reference od firem

CHDI Foundation, Inc., USA

Vytvoření transgenního miniprasečího modelu Huntingtonovy nemoci.

uniQure Inc., Holandsko

Testování genové terapie Huntingtonovy nemoci pomocí AAV vektorem doručené miRNA; Vývoj jedinečné metody subpiální aplikace.

UCSD San Diego a Neuralstem, Inc., USA

Vývoj modelu traumatického poškození míchy, jeho léčba pomocí transplantace nervových prekurzorů a analýza změn proteomu v důsledku poškození nervové tkáně.