MENU

Centrum HiLASE

Fyzikální ústav AV ČR

 data-srcset

Co nabízíme

 • služby, poradenství a výzkum v oblasti laserových technologií
 • vývoj unikátních laserových systémů
 • pronájem laserového svazku
 • povrchové zušlechťování materiálů pomocí laserů
 • laserové mikroobrábění a funkcionalizace povrchů
 • určení prahu poškození způsobeného laserem
 • vývoj optických a opto-mechanických komponent
 • studie proveditelnosti
 • školení laserové bezpečnosti a Laser Safety Officer

Naše vybavení

Laserový systém Bivoj

pulsní nanosekundový diodami čerpaný pevnolátkový laser, který se výkonnostně řadí do kW třídy; laserový systém poskytuje 100 J / 10 Hz / 10 ns

Laserový systém Perla

kompaktní pikosekundový tenkodiskový laserový systém o průměrném výkonu 500 W pro různé konfigurace energií v pulsu a opakovací frekvenci; dodává vysoce výkonné laserové paprsky ve vlnových délkách od střední infračervené až po ultrafialovou

LSP stanice

laserové vyklepávání (Laser Shock Peening) je metoda povrchové úpravy, jejímž cílem je zlepšení mechanických a únavových vlastností nejrůznějších kovových materiálů a slitin

LIDT stanice

stanice slouží ke zjišťování optického prahu poškození různých optických součástek (Laser Induced Damage Threshold)

Femtosekundová stanice pro mikroobrábění

stanice byla vyvinuta za účelem využití ultrakrátkých pulsních laserů (délka pulsu 35 fs) o různých vlnových délkách pro materiálové a povrchové úpravy

Zařízené pro charakterizaci

rastrovací elektronový mikroskop, rentgenový difraktometr, mikroskop atomárních sil, Ramanův spektrometr, skenovací konfokální mikroskop, interferometr Zygo

Služby pro veřejnou správu

 • Veřejné výzkumné instituce, VŠ – společné projekty, výzkum na zakázku
 • VŠ – vzdělávání studentů
 • Veřejná správa – poradenství v oboru laserových technologií pro vybraná resortní ministerstva (např. průmyslu a obchodu) a podřízené organizace (např. CzechInvest)

Další služby a očekávání

Smluvní výzkum.
Krátkodobé i dlouhodobé projekty s průmyslovými podniky.
Komerční spolupráce.

Příklady spolupráce a reference od firem

CRYTUR, spol. s r.o.

Vývoj a testování laserových krystalů, optických materiálů a tenkých vrstev

Meopta – optika, s.r.o.

Testování prahů poškození tenkých optických vrstev, vývoj difraktivní optiky

RIGAKU INNOVATIVE TECHNOLOGIES EUROPE s.r.o.

Zhutňování materiálů pro generaci rentgenového záření

SQS Vláknová optika a.s.

Vláknové přenosové technologie pro vysoké energie