MENU

Astronomický ústav AV ČR

Životní prostředí a přírodní hrozby

 data-srcset

Co nabízíme

Zabýváme se riziky kosmického počasí, která se díky rostoucí závislosti naší civilizace na technologiích stala relevantní přírodní hrozbou. Zabýváme se výzkumem sluneční aktivity, jejími vlivy na kosmické počasí a jeho prostřednictvím i na technologie a bezpečnost provozu těchto technologií. Tyto znalosti jsou využitelné jak v průmyslu, tak ve veřejné správě.

Konkrétně nabízíme:

 • hodnocení rizik sluneční činnosti a kosmického počasí na bezpečnost provozu energetických přenosových soustav
 • expertizu v oblasti rušení GPS signálu vlivem sluneční aktivity – přímé měření rušivých radiových signálů ve frekvenční oblasti, v níž operuje GPS
 • charakteristiku rizikových faktorů vlivu sluneční činnosti na drátové i bezdrátové komunikační prostředky (např. i prostředky dálkového řízení autonomních letounů/vozidel)
 • krátkodobé předpovědi sluneční aktivity a jejího vlivu na Zemi

V oblasti ochrany před světelným znečištěním ukazují výzkumy v oblasti biologie i humánní medicíny z posledních let nepříznivý vliv naddimenzovaného nebo obecně nevhodně navrženého umělého nočního osvětlení na živé organismy.

Klientům, především ve veřejné správě, můžeme nabídnout konzultace v oborech:

 • platná a připravovaná legislativa ČR a EU v oblasti světelného znečištění
 • „guidelines“ pro správný návrh veřejného osvětlení, kontakt na odborníky v této oblasti
 • tipy na perspektivní osvětlovací technologie a doporučené typy svítidel
 • příklady dobrých řešení ve městech, kde už tato řešení byla realizována

Naše vybavení

Radioteleskop RT5

Největší v ČR; detekuje radiová vzplanutí na Slunci; přístroj slouží pro potřeby ústavu, data z něj získaná jsou ale dostupná veřejně

Výpočetní HPC cluster OASA

Slouží k numerickému modelování (simulacím) slunečních erupcí, jevů s potenciálním velkým impaktem na pozemské i kosmické technologie; přístroj slouží pro potřeby ústavu a výzkumné komunity obsluhované českým uzlem ALMA-infrastruktury EU ARC

Služby pro veřejnou správu

 • Předpovědi sluneční a geomagnetické aktivity pro ČT, Český rozhlas a další média
 • Pro obce konzultace v oblasti veřejného osvětlení v kontextu ochrany životního prostředí a zdravotních dopadů na obyvatele obcí
 • Popularizační a vzdělávací akce

Další služby a očekávání

Uvítáme smluvní výzkum, kdy AÚ je hlavní kontraktor např. s ESA, firma je subkontraktor AÚ.
Jsme otevřeni různým formám spolupráce (nejen) ve výše uvedených oblastech.

Příklady spolupráce a reference od firem

Ministerstvo životního prostředí

Expertní a poradenská činnost v oblasti problematiky světelného znečištění, aktivní lektorování na seminářích pro státní správu a samosprávu

Svaz měst a obcí ČR

Expertní a poradenská činnost v oblasti problematiky světelného znečištění