MENU

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Energetické systémy budov

 data-srcset

Co nabízíme

 • Zabýváme se novými koncepcemi decentralizovaných zdrojů energie (obnovitelné, palivové) pro energeticky efektivní interaktivní budovy.
 • Vyvíjíme optimalizované prvky OZE pro integraci do konstrukčního pláště budov a součásti technických systémů pro docílení nízké potřeby primárních paliv.
 • Zkoumáme inovativní, multifunkční a energetické součásti pro dodávku tepla, chladu a elektřiny, jako jsou např. hybridní solární kolektory, pokročilá tepelná čerpadla a zároveň možnosti efektivní akumulace tepla a chladu.
 • Navrhujeme koncepce komplexních technických soustav pro efektivní integraci zdrojů energie a nadřazených sítí s využitím inteligentního řízení.

Naše vybavení

Laboratoř organických Rankinových cyklů LORCA

 • simulátor odpadního tepla
 • analyzátor spalin Testo
 • zařízení pro testování ORC komponent
 • mikroturbína Capstone C30

Laboratoř tepelných čerpadel

 • víceúčelová klimatická komora (zkušební box) se dvěma oddělenými prostory
 • vnitřní box (3,5 × 3,0 × 2,6 m) s dvojitou stěnou pro udržení extrémních klimatických podmínek: –20 °C / +30 °C
 • vnější box (2,8 × 4,1 × 3,5 m) s možností spojení s vnitřním boxem
 • dva oddělené měřicí okruhy pro testování tepelných čerpadel země-voda, voda-voda a vzduch-voda s tepelnými výkony 3 až 15 kW a 13 až 50 kW
 • přenosný analyzátor tepelných čerpadel a chladicích zařízení ClimaCheck pro kontrolu funkce a výkonnosti v provozu

Solární laboratoř

 • solární simulátor s umělým slunečním zářením
 • optická měřicí stolice pro stanovení optických charakteristik transparentních materiálů
 • příložný ultrazvukový průtokoměr a měřič tepla od DN 10 do DN 2000
 • přístroj Mertel EurotestPV pro kompletní testování fotovoltaických panelů a celých instalací
 • hmotnostní průtokoměry pro měření různých druhů tekutin

Příklady spolupráce a reference od firem

Komerční instalace mikroelektrárny WAVE v Mikolajicích na Opavsku

Systém zásobuje teplem a elektřinou z obnovitelných zdrojů místní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici.