MENU

Národní ústav duševního zdraví

 data-srcset

Co nabízíme

Preklinický výzkum

Experimentální zvířecí modely Alzheimerovy nemoci, autismu, schizofrenie, psychedelika aj.

Klinický výzkum

Klinické testování I – IV nových léčiv, forem léků či indikací k podání. Máme zkušenosti se studiemi u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, depresivní poruchy, úzkostných poruch a poruch spánku.

Specializované diagnostické, terapeutické a laboratorní metody

MRI, High Density EEG, qEEG, ERP, rTMS, tDCS, CSF sampling, zařízení pro buněčnou a molekulární biologii, biochemii, neuropsychologický a farmakologický výzkum a behaviorální studie, histologická a imunohistologická jednotka vybavená špičkovou technikou, laboratoř pro tkáňové kultury.

Návrh studií a odborné konzultace

Vývoj lékařských technologií, přístrojových a softwarových řešení:

ITAREPS

Rychlé a cílené rozpoznání časných varovných příznaků relapsu psychotického onemocnění s využitím ICT. Program byl vyvinut odborníky z Psychiatrického centra Praha pod záštitou Academia Medica Pragensis s.r.o. Sponzorem projektu je firma Eli Lilly Česká republika.

VR BREATHing

Přístroj umožňující trénink mindfulness a rytmického dýchání pro odborníky z oblastí využívajících dechové techniky,relaxační a mindfulness techniky.

e-Health systém

Systém pro komplexní personalizovanou péči, umožňuje automatická hodnocení průběhu duševních poruch v reálném čase.

BRAINBOX

Toolbox pro 3D mapování elektrické aktivity mozku.

Analyzátor EEG

Program je uzpůsoben pro analýzu dat animálního i lidského EEG a umožňuje přenos výsledných veličin z animálního modelu na lidský.

Naše vybavení

  • Kompletní laboratorní vybavení pro cílové, necílové, kvantitativní a komplementární analýzy
  • Instrumentárium pro anestezii a animální chirurgii, extrakci tkání a fixaci pro další imunohistochemické postupy
  • Vybavení pro Western blotting ke stanovení exprese proteinů
  • Nukleární magnetická rezonance
  • Klinická elektrofyziologie
  • Spánková laboratoř
  • Laboratoř virtuální reality

Služby pro veřejnou správu

Digitalizace a e-government ve zdravotnictví.
Sociální inovace:

Reforma péče o duševní zdraví (NUDZ realizuje tři z 8 projektů Reformy péče o duševní zdraví).

  1. MERRPS (Metodika pro Evidenci Respektující Rozvoj Psychiatrických Služeb) – cílem projektu je vytvořit metodiku, jejíž pomocí je možné hodnotit cost-efektivitu služeb péče o duševní zdraví napříč celým spektrem těchto služeb. www.merrps.cz
  2. Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR – 6 cílových skupin: uživatelé péče, jejich rodinní příslušníci, zdravotníci, sociální pracovníci, veřejná správa a komunita v okolí vznikajících Center duševního zdraví. V rámci projektu jsou vytvářeny specifické intervence pro zástupce těchto cílových skupin. Zásadní součástí projektu je zapojení samotných uživatelů péče, kteří sdílí příběhy o své nemoci a zotavení z ní s dalšími uživateli a na různých veřejných akcích, čímž velice účinně bojují proti veřejnému stigmatu a sebestigmatizaci lidí s duševním onemocněním. www.narovinu.net
  3. VIZDOM (Včasné intervence u závažných duševních onemocnění) – Cílem projektu přispět k včasnému zachycení duševních onemocnění prostřednictvím vytrénování a zavedení do praxe tří multidisciplinárních týmů včasné intervence. http://vizdom.cz/

Další služby a očekávání

Vítáme všechny formy spolupráce s aplikační sférou.

Příklady spolupráce a reference od firem

Mindpax

digital health

Elon technologies

lékařské technologie a přístroje

Alzheon

výzkum farmak

EssenceLine

výzkum diagnostických testů

3Dsense

využití VR v lékařství

ILA

psychologické testy a kognitivní trénink

ICCI

výzkum kanabisu

KRKA

výzkum farmak, neurobiologie duševních poruch

X-lab

využití VR v lékařství

C2P Nexars

potravinové doplňky

Kontakt

Galerie