MENU

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, a IFER – Monitoring and Mapping Solutions

 data-srcset

Co nabízíme

 • Vývoj podnikových informačních systémů o lesním hospodaření na míru
 • Vyhotovení lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO)
 • Technologická podpora lesnické hospodářské evidence
 • Hodnocení vlivu zvěře na les
 • Zjištění porostních zásob na stojato
 • Zhotovení dokumentace (plány péče, posudky, hodnocení) pro ochranu přírody
 • Operativní zjištění stavu lesních ekosystémů pomocí provozní statistické inventarizace
 • Zjištění objemu biomasy na plantážích rychle rostoucích dřevin
 • Expertní činnost v oblasti produkční ekologie lesů

Nabídka softwarových řešení:

 • Field-Map spojení jedinečného softwaru s vhodným hardwarem umožňuje rychlý a efektivní sběr dat v terénu a jejich následné kancelářské zpracování, vyhodnocení a prezentaci. Využití: mapování, dendrometrická měření, vyhodnocení leteckých snímků, statistická inventarizace lesů (národní inventarizace lesů, statistická provozní inventarizace, inventarizace škod zvěří). Možnost tvorby různě zaměřených uživatelských aplikací. Více na https://fieldmap.cz
 • Podnikový informační systém MONIS – komplexní podpora podnikání od výroby přes sklady, odvozy až k podkladům pro fakturaci a účetní uzávěrku firmy. Modulární systém s možností klientských úprav, samostatným nebo síťový provozem, snadné vkládání dat na tabletu přímo v terénu, možnost připojení GPS, laserového dálkoměru atp. pro mapování, měření a navigaci, odborné zaškolení a on-line podpora. Více na: https://monis.cz/
 • CZETAX prohlížeč – prohlížení, analýza a tisk grafických a numerických dat LHP a LHO. Umožňuje tisk vlastnických separátů (tj. předávací protokol, hosp. kniha, plochová tabulka, porostní a těžební mapa), hospodářské knihy dle JPRL, lesnických map (porostní, obrysová, těžební) a map sestavených uživatelem. Propojení s GPS/GNSS, přímo propojuje PSK i parcely s katastrem nemovitostí, mapovou část nástroje je možné klientsky rozšířit o další vrstvy dle potřeb. Více na: https://www.czetax.cz/prohlizec.html
 • Aplikace Dodací lístek – vhodné řešení pro správu a evidenci dodacích lístků a kubírování dřeva při přejímkách. Více na: https://dodacilistek.field-map.com/

Naše vybavení

Pro řešení našich zakázek používáme s výhodou námi vyvíjenou technologii Field-Map, která spojuje softwarovou aplikaci vhodnou pro daný úkol (statistická inventarizace, mapování, měření porostních zásob, taxace ad.) s vhodným hardwarem, který sběr dat v terénu zefektivňuje a zpřesňuje (terénní počítače, laserové dálkoměry a sklonoměry, elektronické průměrky, GNSS).

K dispozici máme sady i aplikace, které můžeme po zaškolení zapůjčit dalším subjektům pro jejich práci.

Další služby a očekávání

Vítáme všechny formy spolupráce a jsme maximálně otevření různým možnostem.

Příklady spolupráce a reference od firem

Lesní správa Arcibiskupství pražského

Vývoj podnikového informačního systému „na míru“ – SW aplikace umožňující interaktivní práci přímo v lese nad daty LHP a zároveň vedení evidence hospodářských opatření, zejména zalesnění a odvozu dřeva.

Lesy ČR s.p.

Modelové odvození koeficientů pro zpřesnění odhadu výtěže hroubí zjišťované podle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR z dat reálných těžebních prvků.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Tvorba a obnova LHP.

Obce s rozšířenou působností (např. Vlašim)

Softwarové aplikace umožňující využití dat LHP a LHO orgánům SSL na ORP i krajích.

Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Hodnocení vlivu zvěře na lesní ekosystémy v honitbách.

Galerie