MENU

ELI BEAMLINES

Fyzikální ústav AV ČR

 data-srcset

Co nabízíme

 • Nabízíme expertízu, testování a spolupráci v oblastech využívajících laserové technologie.

Zobrazovací metody

 • zobrazování látek, struktur a dějů ve vysokém rozlišení ve 3D a vysokém časovém rozlišení (zobrazování rychlých dějů) – lze využít ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve strojírenství, v polovodičovém průmyslu, elektronice, potravinářství a příp. dalších průmyslových oblastech

Urychlování částic

 • urychlování protonů a elektronů – tuto metodu lze využít např. ve zdravotnictví (protinádorová terapie), ověřování pravosti historických objektů (např. uměleckých děl)

Optika

 • vývoj a testování optických komponent, optických ochranných pomůcek v extrémních podmínkách (např. testování brýlí pro laserové provozy)

Vývoj přístrojů a software

 • vývoj zařízení a technologií v oblasti laserové techniky, kryogeniky (chlazení), optiky a vakuové techniky
 • řídicí systémy pro distribuci laserových svazků s možností jeho využití také pro jiné funkce v průmyslových provozech
 • vysoce přesné optomechanické systémy použitelné i ve vakuu
 • zařízení pro měření a synchronizaci zpoždění mezi laserovými pulzy
 • měření prahu poškození optických povrchů s použitím fs a ps pulzů s využitím testovací stanice LIDT
 • zobrazovací techniky a metody

Nové technologie pro průmyslové využití

 • využití laserem generovaného záření pro zobrazení látek a dějů, např. pro monitoring působení léčiv v těle
 • vývoj zařízení na léčení rakoviny s využitím urychlených iontů, příp. elektronů
 • testování odolnosti komponentů v extrémních podmínkách využitelné v leteckém a kosmickém průmyslu

Naše vybavení

 • využití tzv. beamtime (laserového času) zahrnující přístup k uživatelským stanicím včetně následné analýzy a interpretace výsledků měření vč. dynamického zobrazování struktur ve 3D
 • měřící zařízení pro získávání dat o složení látek (spektrometry, difraktometry)
 • stanice Laser Induced Damage Threshold (LIDT)
 • možnosti testování součástek a zařízení kompatibilních s vakuem ve vakuových komorách

Příklady spolupráce a reference od firem

Aperam Isbergues (FR)

Studie zaměřená na využití laserů při čištění a dalším opracování ocelových odlitků.

Valeo autoklimatizace, k.s.

Testování kvality optických komponentů.

Edwards, s.r.o.

Testování pump ve vakuových komorách

CRYTUR, spol. s r.o.

Vývoj a výroba laserových slabů.

PROTECT-Laserschutz GmbH

Testování ochranných pomůcek při práci s lasery.

Galerie