MENU

Ústav anorganické chemie AV ČR

 data-srcset

Co nabízíme

  • Spolupráci na výzkumných projektech v širokém spektru oborů.
  • Kvalifikované instrumentální analýzy.
  • Výzkum a vývoj materiálů a technologií ve spolupráci s privátní sférou.
  • Možnosti zvětšování měřítek syntézních postupů a dostupnou charakterizaci produktů.

Naše vybavení

FEI Talos F200X

Transmisní elektronový mikroskop pro studium morfologie a krystalové struktury částic menších než 100nm alespoň v jednom směru. S možností měření prvkových map ve skenovací režimu s vysokým rozlišením, toto měření je vhodné pro nehomogenní vzorky.

Setsys Evolution 1750

Setsys Evolution 1750 Systém firmy SETARAM pro termickou analýzu využívá sofistikovaný systém připojení modulu QMS tzv. SuperSonic System, v němž dochází k urychlení uvolňujících se molekul plynů a jsou vnášeny do hmotnostního spektrometru kvadrupólového typu QMG 422 firmy Pfeiffer. Analýzu je možno provádět při teplotách do 1000 °C.

Mikroskop atomárních sil (AFM)

Mikroskop zobrazuje topografii vzorku s vysokým rozlišením <1nm. Umožňuje měření rozložení magnetických a elektrických sil na povrchu. Vhodné také pro měření drsnosti.

FEI Nova NanoSEM

Skenovací elektronový mikroskop pro studium morfologie částic a povrchů s vysokým rozlišením. Umožňuje měřit vzorky s pěti různými detektory.

PANalytical XPertPRO MPD

Víceúčelový rentgenový difraktometr pro analýzu práškových nebo pevných vzorků v reflexním i transmisním módu. Umožňuje také in-situ analýzy s žíháním až do 1200 °C.

Služby pro veřejnou správu

Pro státní správu nabízíme odborné analýzy a posudky

Další služby a očekávání

Preferujeme spolupráci s privátní sférou (bez ohledu na způsob financování) v našich současných aktivitách aplikovaného výzkumu, který zahrnuje reaktivní sorbenty pro jaderný a vojenský průmysl, grafen a jeho deriváty, anorganické matrice a systémy pro 3D tisk.

Příklady spolupráce a reference od firem

Škoda JS a.s.

Vývoj materiálů pro jaderný průmysl.

New Human Solution s.r.o.

Vývoj prostředků pro stabilizaci vody.

PRAGO-ANORG s.r.o.

Vývoj anorganických materiálů pro stínění neutronů.

PRECHEZA a.s. a ÚJV Řež, a.s.

Vývoj sorbentů pro radionuklidy a čištění odpadních vod.

ROKOSPOL a.s.

Spolupráce na vývoji fotoluminiscenčních kvantových teček s bariérovým UV efektem.

TOSEDA s.r.o.

Spolupráce na vývoji transparentních vrstev proti kosmickému záření.

BETOSAN s.r.o.

Možnosti využití TiO2 pro přípravu samočistící stěrky.