MENU

SVÚM

 data-srcset

Co nabízíme

Nabízíme spolupráci v oblastech:

 • Výzkum a vývoj

aplikovaný výzkum v oblasti vývoje nových slitin, technologie výroby a zpracování materiálu a hutních výrobků z kovů a jejich slitin; dále provádíme poradenství, expertizy, supervize, predikce životnosti strojních částí a nástrojů, analýzy poškození investičních celků, konstrukčních dílů a nástrojů

 • Zkoušení materiálů

akreditované laboratoře ČIA podle ČSN EN ISO 17025, jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří, provádíme zkoušky mechanických vlastností (statické, rázové a únavové), metalografické rozbory, analýzy chemického složení materiálů, korozní zkoušky, zkoušky za vysokých teplot (creep)

 • Svařování

oddělení svařování má dlouhou tradici v SVÚM v oblasti zkoušení a certifikace svářečského personálu a expertizních služeb; SVÚM je členem České svářečské společnosti – ANB, jsme zkušební organizací pro zkoušení personálu v oboru svařování a pájení, spolupracujeme se svářečskými školami při výuce, zpracováváme technologické postupy WPS, WPAR, WPQR, pWPS, zajišťujeme inspekce ocelových konstrukcí, smluvní svářečský dozor a supervize, poradenství

 • Speciální technologie a výroba

protikorozní povlaky
výrobky z PTFE, teflonu – samomazná kluzná folie

 • Metaloplast

vysokovýkonné permanentní magnety

Naše vybavení

Akreditovaná laboratoř pevnosti dle (CAI) pro zkoušky materiálů dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005, EN ISO/IEC 17065; EN ISO/IEC 17021-1

 • stanovení základních mechanických a křehkolomových vlastností, výzkum mechanismů poškození
 • zkoušky nízkocyklové a vysokocyklové únavy při normálních, snížených a vysokých teplotách
 • zkoušky tepelné únavy
 • hodnocení přípustnosti vad, šíření trhliny, hodnocení zbytkové životnosti částí s vadami
 • stanovení kontaktní a ohybové únavové pevnosti ozubených kol
 • zkoušky koroze za napětí, korozní únavy
 • výzkum podmínek růstu únavových trhlin na reálných komponentách 1:1 (Damage Tolerance)
 • výzkum odolnosti materiálů při namáhání třecí korozí
 • hodnocení kvality svarových spojů
 • expertizní činnost při rozboru havárií mechanické zkoušky

Oddělení svařování

 • zkušební organizace č. 2 pod CWS – ANB, technologické postupy
 • Inspekční činnost v oboru svařovaných konstrukcí

Akreditace ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 pro inspekci procesu svařování jako inspekční orgán č. 4050

 • koncentrace činností na inspekce svařovaných konstrukcí, akreditace ČIA jako inspekčního orgánu č. 4050 v oboru inspekcí svařovaných konstrukcí
 • rozšíření činnosti v oblasti svařovacích postupů WPS, WPAR, WPQR apod.
 • zkoušení personálu v oboru svařování a nové oblasti – pájení
 • spolupráce se svářečskými školami při výuce

Oddělení polymerů a technologie fluoroplastů

Vývoj a výroba antikorozních povlaků, výrobky PTFE a teflonu samomazné kluzné folie METALOPLAST ®, METALOFLON®. V současné době více než 70% světových automobilových výrobců užívá ložisková pouzdra METALOPLAST ® na závěsy dveří a kapot.

METALOFLON ® ochranná značka od roku 2016

 • METALOPLAST® / METALOFLON ® je univerzální ložiskový materiál s nízkým součinitelem tření, vysokou odolností vůči opotřebení, vysokou únosností a nízkými nároky na údržbu, jednoduchou ruční a strojní zpracovatelností a dalšími přednostmi:
 • teplotní použitelnost až do 260°C
 • vysoká únosnost až do 250 MPa
 • samomaznost při chodu za sucha
 • nízká tepelná roztažnost
 • dobrá tepelná vodivost
 • nenasákavost
 • vysoká korozní odolnost vůči palivům, oleji a agresivním látkám, nízké pořizovací a provozní náklady a jednoduchá a lehká konstrukční řešení
 • pístní kroužky a další výrobky z plněných a neplněných fluoropolymerů
 • antikorozní povlaky PTFE např. XYLAN, SYLAR, XYLAC, DELTA MKS, ATOTECH-
 • (od 2015 produkce mateřské společnosti NACE Global s.r.o.)

Oddělení magnetů

Vysokovýkonné permanentní magnety ORMAKON (vlastní patent), magnetické separátory, magnety pro čištění plynovodů; magnetické zkoušení pro identifikaci částí (motor, karoserie) motorových vozidel

Služby pro veřejnou správu

Nabízíme vzdělávací projekty v oblasti VaV, rekvalifikace zaměstnanců na svařování, spolupráce se svářečskými školami při výuce.

Další služby a očekávání

Nabídka smluvního výzkumu a společné výzkumné projekty pro partnery z průmyslových odvětví.

Příklady spolupráce a reference od firem

SOMA s.r.o.

Ochranná známka PO(S)2itec se SOMA Lanškroun s.r.o. – 2012 – nový povlak na tiskařské válce. Úspěšný vývoj raklové komory s novými druhy povlaků na bázi PTFE, odzkoušení na strojích fy SOMA s.r.o., zvýšení prodeje strojů do oblasti Rusko.

LA Composite a.s.

Balistická ochrana sedačky pilota užitný vzor 2015–31956.

STFI e. V., Chemnitz – Německo
TU Dresden – Německo
VÚB a.s.

Vývoj hybridních struktur na bázi kov-textilní kompozit.
Projekt byl řešen v rámci 13. výzvy programu mezinárodního kolektivního výzkumu CORNET. Partneři z ČR a Německa za podpory národních asociací Clutex – klastr technické textilie a FK Textil – Forschungskuratorium Textil e.V.
Projekt byl oceněn vládním zmocněncem spolkové republiky za úspěšnou přeshraniční spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi Německem, Polskem a Českou republikou dne 27.března 2014.

Galerie