MENU

BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR

 data-srcset

Co nabízíme

 • fertilita a mikrobiální aktivita zemědělských půd – stanovení populací mykorhizních hub a bakterií důležitých pro růst plodin
 • bioprospekce potenciálních rostlin a mikrořas pro využití ve farmacii, kosmetice a potravinářství
 • využití Geografických informačních systémů (GIS) a Dálkového průzkumu země (DPZ) v zemědělství, lesnictví, péči o veřejná prostranství
 • molekulární analýza rostlinných genomů
 • využití analýzy pylových zrn pro zjišťování pravosti medu, alergologii nebo pro forenzní analýzy
 • přírodě blízké a energeticky nenáročné technologie pro odstranění farmak, pesticidů a sinic z povrchových, odpadních a pitných vod, technologie detekce znečisťujících látek ve vodách, lokalizace nelegálních zdrojů znečištění apod.

Naše vybavení

 • zázemí řízených klimaboxů, van pro kultivaci mikrořas, řízené podmínky pro kultivaci
 • unikátní vybavení: cytometry, molekulárně biologická laboratoř, experimentální zahrada – maloplošné parcely pro experimenty, srovnávací sbírky pylu
 • kompletní softwarové vybavení pro analýzu vektorových a rastrových dat a zpracování dat Dálkového průzkumu země DPZ (ArcGIS a vybrané extenze; PCI Geomatica Prime 10.0 s modulem Orthoengine; eCognition Developer 9.2, ENVI), tak zařízením pro terénní měření polohy (GNSS Trimble decimetrovou přesností a mapovací sestavu Field-Map) a spektrální odrazivosti (Spectral Evolution Full Range Portable Spectroradiometer)

Nabídka služeb

 • fertilita a mikrobiální aktivita zemědělských půd – stanovení populací mykorhizních hub a bakterií důležitých pro růst plodin
 • bioprospekce potenciálních rostlin a mikrořas pro využití ve farmacii, kosmetice a potravinářství
 • přírodě blízké a energeticky nenáročné technologie pro odstranění farmak, pesticidů a sinic z povrchových, odpadních a pitných vod, technologie detekce znečisťujících látek ve vodách, lokalizace nelegálních zdrojů znečištění apod.
 • molekulární analýza rostlinných genomů
 • využití analýzy pylových zrn pro zjišťování pravosti medu, alergologii nebo pro forenzní analýzy
 • využití Geografických informačních systémů (GIS) a Dálkového průzkumu země (DPZ) v zemědělství, lesnictví, péči o veřejná prostranství

Služby pro veřejnou správu

 • Adaptace na sucho nebo snížení dopadů sucha, zlepšení kvality vody a zlepšení využívání přírodních zdrojů.
 • Využití moderních GIS technologií v péči o veřejná prostranství.
 • „Na míru šité“ technologie pro zlepšení kvality vod, snížení výskytu sinic a snížení obsahu znečisťujících látek ve vodách.

Příklady spolupráce a reference od firem

RABBIT TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV A.S., RABBIT CZ, A.S.,
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ECOFUEL LABORATORIES S.R.O.

Partneři spolupracovali na vytvoření, testování a ověření směsi endofytních hub pro zvýšení produkce biomasy, způsobu její přípravy a jejího použití a jsou spolumajiteli patentu pro tuto směs Patent č. 306950

AGRA GROUP a. s., STŘELSKÉ HOŠTICE

AGRA Group a. s. se podílela a je spolumajitelem patentu – Přípravku na ochranu rostlin proti hmyzu, který je postaven na přírodním řešení – obsahuje extrakt z topolu černého Patent č. 306 602